Handreiking voor Security Afstemming met de Omgeving

Beveiligingsadvies en afspraken

Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van hun veiligheid en beveiliging.  Organisaties die hun verantwoordelijkheid nemen hebben daartoe een Security Management Systeem (SMS) ingericht.

Een essentieel onderdeel van een SMS is een goede communicatie en coördinatie met externe  partijen. Het gaat hierbij om afstemming van maatregelen vóór, tijdens en na incidenten. En het vaststellen van heldere taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Het decentrale gezag kan ook beveiligingsmaatregelen treffen. Bewaken en beveiligen is immers onderdeel van de politietaak.

Onafhankelijk advies voor afstemmen van beveiliging

Handreiking voor het afstemmen van beveiliging

Met deze handreiking kunnen organisaties hun beveiliging verder verbeteren. Samen met particuliere beveiligingsorganisaties en overheden kunnen zij afspraken maken over het:

  • afstemmen van getroffen maatregelen
  • opschalen en afschalen van tijdelijke beveiligingsmaatregelen
  • gecoördineerde reactie op incidenten

Plan Externe Security Afstemming (ESA)

De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een afstemmingsplan. Het plan Externe Security Afstemming  gaat over de afstemming van de eigen maatregelen met de op de security gerichte maatregelen van security dienstverleners en andere partijen in de omgeving.

Deze handreiking is een hulpmiddel voor het afstemmen en vastleggen van deze afspraken en het treffen en voorbereiden van concrete beveiligingsmaatregelen.

Deze handreiking is bestemd voor security professionals, particuliere beveiligingsorganisaties, afdeling Openbare orde en Veiligheid, afdelingen Crisisbeheersing, bureau Conflict- en Crisisbeheersing (CCB) en de wijkteams van de politie.

security management norm lulu.com Vind hier uw handreiking (boekje) op Lulu.com

security management norm op google.play Vind hier uw handreiking (PDF) in de Google-store

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *