ABDO 2017 Beveiligingsadvies

ABDO 2017 – BREEAM – ISPS – Spit Security heeft ervaring op verschillende terreinen. Hieronder zijn een aantal specifieke diensten en producten benoemd voor Defensieorderbedrijven volgens het Algemeen Beveiligingsvoorschrift van Defensie.Algemene Beveiligingseisen DefensieOrderBedrijven 2017.

ABDO 2017

Algemene Beveiligingseisen Defensieopdrachten (ABDO)

Regelmatig blijkt dat onbevoegden criminele praktijken gebruiken om informatie en goederen van het Ministerie van Defensie te bemachtigen. Daarom is het noodzakelijk deze goed te beveiligen.

Bedrijven die voor het Ministerie van Defensie aan gerubriceerde opdrachten willen werken, moeten daarom aan de Algemene Beveiligingseisen DefensieOpdrachten 2017 (ABDO 2017) voldoen.

De ABDO 2017 zijn de beveiligingseisen voor bedrijven die voor Defensie willen werken. Hiermee beveiligt defensie de Te Beschermen Belangen (TBB) die buiten Defensie worden gebracht (opgeslagen of behandeld).

De ABDO is een uitwerking van het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst voor de beveiliging van (bijzondere) Informatie die buiten de Rijksoverheid wordt gebracht. Vooral het hoofdstuk over IT- beveiliging is vanwege de actuele dreigingen fors uitgebreid. Hiermee wordt ongewenste verspreiding van en onrechtmatige toegang tot vertrouwelijke informatie voorkomen.

De afdeling Industrieveiligheid van de MIVD ziet erop toe dat de eisen uit de ABDO worden nageleefd. Tijdens een ABDO-inspectie wordt daarom vastgesteld of voldoende zekerheid bestaat dat een adequate beveiliging is gewaarborgd.

Uw ABDO Adviseur

Wij zorgen ervoor dat u de ABDO-inspectie goed doorstaat. De volgende diensten bieden wij als ABDO-adviseur hiervoor aan:

  • Quick scan met ‘gap-analyse’ om zicht te krijgen op de huidige situatie
  • Workshop over de ABDO 2017 en de ‘gaps’ in uw beveiliging
  • Verbeterplan met organisatorische, bouwkundige, elektronische en IT-beveiligingsmaatregelen
  • Uitvraag-documenten voor de aanbesteding van werkzaamheden
  • Oplevertoets na implementatie van maatregelen door derden
  • Beveiligingsplan, -procedure en -processen
  • Beveiligingsfunctionaris (aanspreekpunt voor Defensie over beveiliging)

Graag ondersteunen wij u bij het implementeren van de ABDO 2017 en het beschermen van uw “kroonjuwelen”.

Bel of mail gerust voor een afspraak

Mail: info(&)spisec.nl        Bel: 064 010 53555

Deel deze pagina met anderen, thanks!